IT

เลือกจะใช้ iPhone แล้ว ต้องไม่ทำ 10 อย่างนี้ !

อย่าว่าแต่ iPhone เลย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ประเภทไหน หรือโทรศัพท์รุ่นใดที่จะต้องใช้งานด้วยแบตเตอรี่ ต่างก็มีข้อควรระวังในการใช้งานอยู่ไม่ต่างกัน ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นจะถูกออกมาแบบด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัย แต่ถ้าเราใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง หรือไม่ดูแลให้อยู่ในขอบเขตของการใช้งานที่ควรจะเป็น ก็อาจเกิดอันตรายต่อตัวเองและต่ออุปกรณ์สุดหวงของเราได้ได้ วันนี้เลยจะยกกรณีตัวอย่างที่เป็น iPhone ดูสักหน่อย ไม่ใช่ว่าแพง แล้วจะใช้งานอย่างไรก็ได้ ดูสิว่าพอทำอย่างนั้นแล้วจะส่งผลอย่างไร ? 1. ไม่ตั้งรหัสผ่านสำหรับปลดล็อกหน้าจอ ถึงแม้จะเป็นเรื่องปกติที่ผู้ใช้งาน iPhone จะต้องตั้งรหัสผ่านเพื่อปลดล็อคก่อนเข้าใช้งาน แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะตั้งรักษาความปลอดภัยขนาดนี้ บางครั้งพวกเขาก็อาจจะเบื่อที่ต้องมานั่งคอยปลดรหัสก่อนโทรออก ก่อนรับสาย ก่อนเข้าแอป ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่จุกจิก แต่ขอเถอะ ! ถึงแม้การตั้งรหัสผ่านจะทำให้ชีวิตของเรายากขึ้น แต่มันก็ทำให้โทรศัพท์ของเราปลอดภัยมากจากมิจฉาชีพมากขึ้น ฉะนั้น แนะนำให้ตั้งกันจะดีกว่า 2. เปิดใช้…