เราชนะ รับเงิน 7,000 บาท ต้องโหลดแอปฯ เป๋าตังเมื่อไหร่

ลงทะเบียนเราชนะ รับสิทธิ 7,000 บาท ต้องเริ่มโหลดแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64

คลังจะเปิดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อให้กลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้องมูลของรัฐ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และคนเคยใช้แอปฯ เป๋าตัง) ได้ลงทะเบียนเราชนะเพื่อขอรับสิทธิ 3,500 บาท 2 เดือน รวมวงเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท โดยจ่ายเข้า G-Wallet ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

วัน/เดือน/ปี กำหนดการ

  • 29 ม.ค. 64 เปิดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  • 8 ก.พ. 64 ตรวจสอบการใช้สิทธิ www.เราชนะ.com (เมื่อได้รับสิทธิแล้ว ให้ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง และยืนยันตนผ่านแอปฯ)
  • 12 ก.พ. 64 ปิดรับลงทะเบียน
  • 18 ก.พ. 64 รับวงเงินเข้าแอปฯ เป๋าตังครั้งแรก 2,000 บาท
  • 25 ก.พ. 64 ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
  • 4 มี.ค. 64 ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
  • 11 มี.ค. 64 ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
  • 18 มี.ค. 64 ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
  • 25 มี.ค. 64 ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr