ไฟฟ้านครหลวง MEA ออก 6 มาตรการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้า ผลกระทบ โควิด-19

การไฟฟ้าเมืองกรุง MEA ออก 6 มาตรการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับความกระทบกระเทือนโควิด-19

การกระแสไฟฟ้านครหลวง (MEA) ออก 6 มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะโฆษก MEA กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยมี MEA และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

ที่มา: https://www.sanook.com/money/751515/

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วนทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากกักเก็บตัวในที่พักอาศัย รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) ทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น MEA จึงดำเนินการตามมาตรการเพิ่มเติมของกระทรวงมหาดไทยในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสามารถสรุปมาตรการทั้งหมดได้ ดังนี้

  • ตัดทอนค่ากระแสไฟ 3%

กลุ่มผู้ซื้อไฟฟ้า: ทุกประเภท
กรอบเวลา: 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 63)

  • ขยายเวลาชำระค่ากระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน 6 เดือน

กลุ่มลูกค้าไฟฟ้า: การงานโรงแรม กิจการให้เช่าอาศัย
กรอบเวลา: 2 เดือน (เม.ย.-พ.ค. 63)

  • การคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

หมวดผู้ใช้ไฟฟ้า: บ้านอยู่อาศัย กิจจานุกิจขนาดเล็ก
กรอบเวลา: ไม่มีกำหนดสิ้นสุด (เริ่ม 31 มี.ค. 63)

  • ผ่อนพักการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ

กลุ่มผู้ใช้กระแสไฟฟ้า: กิจการขนาดกลาง-ใหญ่, โรงแรม, องค์กรไม่เล่นหาผลกำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร
กรอบเวลา: 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 63)

  • ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 90 หน่วย

กลุ่มผู้ใช้กระแสไฟฟ้า: บ้านอยู่พำนัก (มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์)
กรอบเวลา: 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 63)

  • แพร่เวลาการชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล

กลุ่มผู้ซื้อไฟฟ้า: บ้านอยู่อาศัย (มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์)
กรอบเวลา: 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 63)

นอกจากนี้ MEA นำทางวิธีจ่ายค่าไฟ ฟรีภาษีอากรที่สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ รวดเร็ว พ้นภัย ตลอด 24 ชม. ไม่ต้องเดินทาง หรือชำระที่เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการรวมถึงในร้าน 7-Eleven ใกล้บ้าน

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr